Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm trong bối cảnh hiện nay"

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức hội thảo khoa học

"Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm trong bối cảnh hiện nay"

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác