Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

KH trực đảm bảo an ninh ngày nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2023

Kế hoạch trực đảm bảo an ninh ngày nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm. 

Các tin khác