Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

KH khắc phục hạn chế khuyết điểm theo Kết luận 113-TB/ĐUK ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm. 

Các tin khác