Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức người lao động khi sử dụng mạng xã hội

Thông báo

 

Xem thêm file đính kèm về Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Các tin khác