Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo: Về việc thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá năm học 2014 – 2015 đối với lưu học sinh Lào đang học chuyên ngành

(Xem tệp đính kèm)

Attachments:
Download this file (16-10tb-thu-kinh-phi-dao-tao-va-tien-ky-tuc-xa-nam-hoc-2014-2015chuan(htu).pdf)Thông báo: Về việc thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá năm học 2014 – 2015 đố[Thông báo: Về việc thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá năm học 2014 – 2015 đối với lưu học sinh Lào đang học chuyên ngành]0 kB