Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

QĐ ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác