Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quyết định Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thi 05-CT/TW

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (586-QD kiem tra thuc hien NQTW4, Chi thi 05 gan voi thuc hien cac quy dinh ve trach nhiem neu guong.pdf)Quyết định kiểm tra[ ]3453 kB

Các tin khác