Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT cho HSSV năm học 2023-2024

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT cho HSSV năm học 2023-2024.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác