Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

V/v quy định mức thu kinh phí đào tạo và tiền ở KTX đói với LHS Lào học tự túc năm học 2023-2024

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác