Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo thực hiện Giờ làm việc mùa đông năm 2023

Thực hiện Thông báo số 437/TB-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thời gian làm việc mùa đông; bắt đầu từ Thứ 2 ngày 16 tháng 10 năm 2023, toàn trường thực hiện giờ làm việc và học tập mùa đông.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác