Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Tuyển dụng giảng viên hợp đồng chuyên ngành tiếng Trung Quốc

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng giảng viên hợp đồng chuyên ngành tiếng Trung Quốc

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giảng viên hợp đồng chuyên ngành tiếng Trung Quốc năm 2023.

I. Về chỉ tiêu, vị trí, điều kiện

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm: Giảng viên, làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Tĩnh.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Điều kiện chung

+ Người 18 tuổi trở lên, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

+ Có lý lịch rõ ràng;

 Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Tĩnh, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (bà Võ Thị Cẩm Hiếu, điện thoại: 0979040117)

Các tin khác