Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng giáo viên hợp đồng

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2023 tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - Đại học Hà Tĩnh

I. Về chỉ tiêu, vị trí, điều kiện

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm Giáo viên làm việc tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - Đại học Hà Tĩnh (Có danh sách vị trí và điều kiện dự tuyển cụ thể đi kèm).

3. Điều kiện Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác