Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quy định Văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Attachments:
Download this file (Quy-dinh-ve-van-hoa-hoc-duong1-703(20.11.2023_15h34p05)_signed.pdf)Quy định Văn hóa học đường và chuẩn mức ứng xử[Quy định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi tắt là người học) đang học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Trường); không áp dụng đối với học sinh Trường Mầm non IvyHSchool, Trường TH-THCS-THPT trực thuộc Trường.]695 kB

Các tin khác