Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc Tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay”

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay”.

  1. Mục đích Hội thảo

- Tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý chia sẻ những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đào tạo đại học và những ứng dụng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh Lào;

- Tham vấn góc nhìn chuyên gia về thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay.

  1. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:

- Những vấn đề chung về Khoa học giáo dục liên quan đến chương trình đào tạo bậc đại học;

- Kinh nghiệm trong phát triển và thực hiện chương trình đào tạo dành cho Lưu học sinh Lào;

- Thực trạng, khó khăn và thách thức trong đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào ở Việt Nam;

- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay;

- Những vấn đề khác liên quan đến đào tạo sinh viên nước ngoài nói chung và Lưu học sinh Lào nói riêng.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian dự kiến: Ngày 09 tháng 5 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trường Đại học Hà Tĩnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Ngôn ngữ và Kỉ yếu Hội thảo

- Ngôn ngữ của hội thảo: Tiếng Việt.

- Kỉ yếu Hội thảo: Các bài viết được Hội đồng chuyên môn thông qua sẽ được biên tập để xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN. Các bài viết có chất lượng chuyên môn sâu sẽ được lựa chọn đăng trên Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh.

  1. Đăng ký tham dự, thể lệ bài viết và gửi bài cho Hội thảo
  2. a) Thể lệ bài viết

Bài viết bao gồm các phần sau: Tóm tắt bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (Abstract), Từ khóa (Keywords), Đặt vấn đề, Nội dung, Kết luận và Tài liệu tham khảo; có dung lượng không quá 10 trang, được trình bày theo Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; lề trái 3cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; cách dòng đơn (single).

Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, sắp xếp như thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt theo tên tác giả (đối với các tài liệu tiếng Việt), tên tổ chức ban hành báo cáo/văn bản; theo họ tác giả (đối với các tài liệu tiếng nước ngoài).

Quy chuẩn trình bày một số tài liệu tham khảo như sau:

- Sách: Tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản;

- Bài báo trên tạp chí khoa học: Tác giả (năm xuất bản), “tên bài báo”, tên tạp chí, số, tập phát hành, trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí;

- Tài liệu trên World Wide Web (WWW): Tác giả (năm công bố), tên bài viết/tài liệu, truy cập ngày/tháng/năm… từ… (liên kết đến tài liệu trên Internet);

- Luận văn/luận án/đề tài: Tác giả (năm công bố), “tên luận văn, luận án/đề tài”, loại luận văn, luận án/đề tài, nơi bảo vệ luận văn, luận án/đề tài;

- Bài viết trên kỷ yếu hội thảo/hội nghị: Tác giả (năm), “tên bài viết”, tên kỷ yếu hội thảo/hội nghị, tên tổ chức xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn;

- Báo cáo/văn bản của các tổ chức: Tên tổ chức (năm công bố/ban hành), tên báo cáo, địa danh công bố/ban hành.

  1. b) Gửi bài

Bài viết xin gửi về Ban nội dung Hội thảo trước ngày 01 tháng 3 năm 2024 theo địa chỉ:

ThS. Lê Thị Thái, số điện thoại: 091.753.8585;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tiêu đề: HTKH2023 - Tên tác giả.

  1. c) Đăng ký tham dự

Đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo điền thông tin tại Link: https://forms.gle/HmHhSRYideudacZJ9

Trường Đại học Hà Tĩnh trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý và những người quan tâm viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo.

Trân trọng!

Attachments:
Download this file (27.12.23.-Thong-bao-so-1.doc (28.12.2023_09h35p26)_signed.pdf)Hội thảo khoa học [ ]504 kB

Các tin khác