Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2629/KH-TĐHHT ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023, Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo tình hình thực hiện CCHC Quý III năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác