Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch Cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2024

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 3433/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2024; Trường Đại học Hà Tĩnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác