Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Về việc thanh lý tôn và cửa nhôm kính, hệ thống cổng, hàng rào đã qua sử dụng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Hội đồng thanh lý tài sản Trường Đại học Hà Tĩnh cho thanh lý một số tôn, cửa pha nô khung gỗ ván phía dưới gỗ trên xuyên hoa kính, khung ngoại đi kèm cửa, hệ thống cổng, hàng rào hỏng được loại ra trong quá trình cải tạo Hội trường lớn ở Cơ sở Đại Nài.

Hội đồng Thanh lý tài sản thông báo để cán bộ, giảng viên, nhân viên biết và ai có nhu cầu mua lại, xin đăng ký tại phòng Quản trị (nộp đơn đăng ký cho ông Nguyễn Ngọc Liêm - nhân viên phòng Quản trị) trước 16h00 ngày 29/01/2024 để Hội đồng xem xét và giải quyết./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Thong-bao-TLTS-o-Hoi-truong(24.01.2024_16h53p04)_signed.pdf)Thông báo thanh lý tài sản[ ]484 kB

Các tin khác