Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch Trực đảm bảo an ninh ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

KẾ HOẠCH

Trực đảm bảo an ninh ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Thực hiện Thông báo số 130/TB-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  năm 2024, để đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Lễ, Nhà trường bố trí kế hoạch trực đảm bảo trật tự trị an.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác