Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Về việc điều chỉnh thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4

và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Thực hiện Thông báo số 143/TB-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5, Trường Đại học thông báo về điều chỉnh thời gian nghỉ lễ tại Thông báo số 22/TB-TĐHHT ngày 15/4/2024 như sau:    

Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

Giao Phòng Đào tạo bố trí lịch dạy bù cho sinh viên.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Các tin khác