Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo tuyển giảng viên, giáo viên hợp đồng năm 2024

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giảng viên, giáo viên hợp đồng năm 2024.

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng

- 03 giảng viên tiếng Trung Quốc, làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Tĩnh.

- 02 giáo viên tiếng Anh, làm việc tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - Đại học Hà Tĩnh.

Điều kiện

2. Điều kiện chung

- Người 18 tuổi trở lên, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (2024-Mau-phieu-dang-ky-du-tuyen.pdf)Phiếu đăng ký [ ]157 kB
Download this file (2024.5.Thong-bao-tuyen-giang-vien-giao-vien-hop-dong-nam-2024(21.05.2024_10h09p43)_signed.pdf)Thông báo tuyển dụng 2024[ ]467 kB

Các tin khác