Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Triệu tập Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2024

Thông báo chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác