Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2024  

Thực hiện Công văn số 2982/UBND-NL3, ngày 28 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và tháng hành động vì môi trường thế giới năm 2024, với chủ đề  “Phục hồi đất chống hạn hán và sa mạc hóa” nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, đồng thời huy động sự tham gia hưởng ứng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các cấp và toàn thể cộng đồng trong việc phục hồi hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt, vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng, Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức của từng người dân trên toàn thế giới về việc bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ Trái Đất. Nhờ thế, con người có ý thức hơn và khởi phát những hành động thiết thực nhằm góp phần làm xanh Trái Đất.

Việc thực hiện hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và ngày Đại dương thế giới phải phù hợp với điều kiện thực tế của các phòng ban, đơn vị trực thuộc để từ đó lựa chọn các hành động cụ thể, thiết thực.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác