Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch tổ chức học GDQP - AN đợt 2 2014 - 2015 cho các lớp ĐHK6, CĐK20, ĐHK7, CĐK21, TCCNK33

Attachments:
Download this file (545_KH_to_chuc_hoc_Giao_duc_Quoc_phong_-_An_ninh_dot_2_nam_hoc_2014_-2015_....PDF)545_KH_to_chuc_hoc_Giao_duc_Quoc_phong_-_An_ninh_dot_2_nam_hoc_2014_-2015_....PDF[KH học QPAN đợt 2 năm 2014 - 2015 cho các lớp ĐHK7, CĐK21, TCCNK33]0 kB
Download this file (544_KH_to_chuc_hoc_Giao_duc_Quoc_phong_-_An_ninh_dot_2_nam_hoc_2014_-_2015....PDF)544_KH_to_chuc_hoc_Giao_duc_Quoc_phong_-_An_ninh_dot_2_nam_hoc_2014_-_2015....PDF[KH học QPAN đợt 2 năm 2014 - 2015 cho các lớp ĐHK6, CĐK20]0 kB

Các tin khác