Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quyết định Về việc khen thưởng toàn khóa đối với học sinh, sinh viên các lớp K4, K19 và K32

Attachments:
Download this file (825_QD_khen_thuong_toan_khoa_doi_voi_hoc_sinh_sinh_vien_cac_lop_K4_-_K19_va_K32.PDF)825_QD_khen_thuong_toan_khoa_doi_voi_hoc_sinh_sinh_vien_cac_lop_K4_-_K19_va_K32.PDF[Quyết định Về việc khen thưởng toàn khóa đối với học sinh, sinh viên các lớp K4, K19 và K32]0 kB

Các tin khác