Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Các quyết định về mức thu học phí tạm thời học kỳ I năm học 2015-2016

Attachments:
Download this file (1087_QD_quy_dinh_muc_thu_kinh_phi_dao_tao_va_tien_ky_tuc_xa_doi_voi_LHS_Lao_hoc_tu_tuc_nam_hoc_2015_-_2016.PDF)1087_QD_quy_dinh_muc_thu_kinh_phi_dao_tao_va_tien_ky_tuc_xa_doi_voi_LHS_Lao_hoc_tu_tuc_nam_hoc_2015_-_2016.PDF[QĐ mức thu kinh phí đối với LHS Lào]0 kB
Download this file (1086_QD_muc_thu_su_nghiep_khac_nam_hoc_2015_-_2016.PDF)1086_QD_muc_thu_su_nghiep_khac_nam_hoc_2015_-_2016.PDF[QĐ về mức thu sự nghiệp khác]0 kB
Download this file (1085_QDmuc-thu-hoc-phi-tam-thoi-ky-I-nam-hoc-2015-_2016.PDF)1085_QDmuc-thu-hoc-phi-tam-thoi-ky-I-nam-hoc-2015-_2016.PDF[QĐ mức thu học phí tạm thời]0 kB

Các tin khác