Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo V/v thu học phí kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp chính quy

Attachments:
Download this file (1202_TB_thu_hoc_phi_ky_I_nam_hoc_2015_-_2016_cac_lop_chinh_quy.PDF)1202_TB_thu_hoc_phi_ky_I_nam_hoc_2015_-_2016_cac_lop_chinh_quy.PDF[Thông báo V/v thu học phí kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp chính quy]0 kB

Các tin khác