Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du

 Xem File đính kèm: De_cuong_tuyen_truyen_250_ngay_sinh_dai_thi_hao_Nguyen_Du.pdf

 

Các tin khác