Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo ở các trường CĐ,ĐH trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

Xem file đính kèm:

Attachments:
Download this file (HTKH_doi_moi_cong_tac_dao_tao_o_cac_truong_cd_dh.pdf)Hội thảo khoa học \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[Thông báo số 1 Hội thảo khoa học \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Đổi mới công tác đào tạo ở các trường CĐ,ĐH trong thời kỳ hội nhập quốc tế\\\\\\\\\\]0 kB

Các tin khác