Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch Tổ chức thi Chuẩn đầu ra tháng 3/2016 và Danh sách phòng thi

Xem File đính kèm

Attachments:
Download this file (3.DS_phong_thi_KNM_.pdf)3.DS_phong_thi_KNM_.pdf[ ]0 kB
Download this file (3.DS_phong_thi_mon_tieng_trung_.pdf)3.DS_phong_thi_mon_tieng_trung_.pdf[ ]0 kB
Download this file (3.DS_phong_thi_mon_Tin_hoc_.pdf)3.DS_phong_thi_mon_Tin_hoc_.pdf[ ]0 kB
Download this file (3.DS_phong_thi_mon_Tieng_anh1_.pdf)3.DS_phong_thi_mon_Tieng_anh1_.pdf[ ]0 kB
Download this file (KH-CDR-T32016.pdf)KH-CDR-T32016.pdf[Kế hoạch Tổ chức thi Chuẩn đầu ra tháng 3/2016]0 kB

Các tin khác