Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học"

Xem File đính kèm

Attachments:
Download this file (160222_TB_22_DHSP_HCM_Ve_viec_to_chuc_hoi_thao_khoa_hoc.PDF)160222_TB_22_DHSP_HCM_Ve_viec_to_chuc_hoi_thao_khoa_hoc.PDF[Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo khoa học \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực]0 kB

Các tin khác