Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo số 1, Hội thảo Khoa học năm 2016 "Phát triển nguồn nhân lực Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập"

UBND TỈNH HÀ TĨNH

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 884/TB-TĐHHT         Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2016

“PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀ TĨNH TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP”

Kính gửi: Các nhà khoa học và giảng viên các trường đại học

Thực hiện Dự án “Đào tạo nguồn nhân lực tri thức trẻ cho tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập” của UBND tỉnh Hà Tĩnh, do BIDV tài trợ, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập”.

  1. Mục đích Hội thảo

- Tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các doanh nghiệp,… chia sẻ những quan điểm lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Miền Trung nói chung trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế;

- Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Miền Trung nói chung, so sánh với thực trạng nguồn nhân lực cả nước và trong khu vực;

- Đánh giá năng lực đào tạo, cơ hội và tiềm năng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Miền Trung nói chung và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong điều kiện hội nhập;

- Trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp hữu hiệu trong việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh Miền Trung nói chung trong thời kì hội nhập;

- Trao đổi cơ hội hợp tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, và phát triển cơ hội nghề nghiệp trên cơ sở gắn kết đào tạo với thực tiễn, gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, gắn kết nghiên cứu với chuyển giao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp lực lượng lao động kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu của tỉnh, khu vực và cả nước.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:

- Lí luận và thực tiễn về nhân lực, phát triển nguồn nhân lực trong thời kì hội nhập;

- Tổng quan và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn 2050;

- Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh trong thời kì hội nhập và khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục đào tạo và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực khu vực Bắc Miền trung trong thời kì hội nhập và khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước;

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh khu vực lân cận trong thời kì hội nhập.

- Khả năng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, việc làm và các vấn đề khác liên quan đến chủ đề Hội thảo.

3. Ngôn ngữ và Kỉ yếu Hội thảo

Ngôn ngữ của hội thảo: Tiếng Việt

Kỉ yếu Hội thảo: Các tham luận, bài viết được Hội đồng chuyên môn thông qua sẽ được biên tập để xuất bản trong Kỉ yếu Hội thảo và được chọn đăng trong các số tiếp theo của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh.

4. Địa điểm và thời gian tổ chức

Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh - số 447 đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 5 tháng 8 năm 2016

5. Thành phần tham dự Hội thảo:

- Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn Hà Tĩnh;

- Hiệu trưởng cơ sở đào tạo các cấp trong toàn tỉnh;

- Lãnh đạo các trường đại học đối tác và các trường có bài viết;

- Các nhà khoa học có bài gửi Hội thảo;

- Học viên lớp dự nguồn tri thức trẻ cho tỉnh Hà Tĩnh;

- Lãnh đạo và giảng viên của Trường Đại học Hà Tĩnh.

5. Thông tin về đăng ký, bài viết

a) Đăng ký tham dự, gửi bài

Đại biểu gửi đăng kí tham dự trực tiếp với ban tổ chức theo địa chỉ email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thời gian gửi bài: Trước 16h30 ngày 5 tháng 7 năm 2016

  1. Thể lệ bài viết

Ngôn ngữ của báo cáo trình bày tại hội thảo là Tiếng Việt. Bài trình bày theo Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; Lề trái 3cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; Cách dòng đơn (single); dung lượng từ 5-8 trang giấy khổ A4; Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a, b, c,… được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản; Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài được ghi bằng kí tự Latinh.

Bài viết nên bao gồm những nội dung sau: Tóm tắt (Abtract), Từ khóa (Keywords), Đặt vấn đề, Nội dung (Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu), Kết luận, Tài liệu tham khảo (trích dẫn theo AAP).

Mọi chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư kí Hội thảo:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ĐT: 0947311271

2. ThS. Nguyễn Thị Hương Giang, Phó GĐ Trung tâm TH-NN-KNM Trường Đại học Hà Tĩnh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ĐT: 0918639247

Trường Đại học Hà Tĩnh rất mong nhận được bài viết tham gia Hội thảo của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các cá nhân quan tâm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HT và các PHT (để báo cáo);

- Các đơn vị; cơ quan; cơ sở GD;

- Lưu: VT, QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ

File đính kèm:

Các tin khác