Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học (thi THPT quốc gia), đợt 1 tuyển sinh năm 2017

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (THI THPT QUỐC GIA),  ĐỢT 1 TUYỂN SINH NĂM 2017

Thi sinh tra cứu tại đại chỉ: http://diemthi.htu.edu.vn

Các tin khác