Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quy định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác