Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Hà Tĩnh thảo luận hợp tác với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh thảo luận hợp tác với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam Ngày 23/7/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P....
Chương trình hợp tác đào tạo thí điểm năm 2024 giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và Đại học Quốc gia Hà Nội Chương trình hợp tác đào tạo thí điểm năm 2024 giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và Đại học Quốc gia Hà Nội Căn cứ Thông báo số 3289/TB-ĐHQGHN ngày 15 tháng 7 năm 2024 Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà...
Câu lạc bộ Yoga Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 tại Hà Tĩnh Câu lạc bộ Yoga Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 tại Hà Tĩnh Chiều 29/6, tại Trung tâm Thể dục thể thao Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại...
Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học khóa 13, cao đẳng khoá 28 tại Trường Đại học Hà Tĩnh Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học khóa 13, cao đẳng khoá 28 tại Trường Đại học Hà Tĩnh Thực hiện kế hoạch số 68/KH-TĐHHT ngày 24/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, chiều ngày 20/6/2024,...

Triển khai thực hiện “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

­­­­­­­­­­

Thực hiện Công văn số 1156/UBND-VX‑2 ngày 05/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao triển khai thực hiện Kế hoạch số 224-KH/TU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, viên chức, người lao động.

2.Cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của cá nhân, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch của cơ quan, đơn vị và kế hoạch phát triển Trường thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đề cao vai trò của người đứng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, viên chức. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết, biểu dương vinh danh các điển hình học tập và làm theo gương Bác.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (KH-trien-khai-thuc-hien-KL-01-ve-hoc-tap-va-lam-theo-CUA-TRUONG-2024_sondoanhoai-13-03-2024_16h58p56(14.03.2024_08h20p22)_signed.pdf)Kế hoạch thực hiện[ ]491 kB

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên