Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Tết cổ truyền Bunpimay của lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Tết cổ truyền Bunpimay của lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay  nước CHDCND Lào 2024, chiều ngày 12/4/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh...
Chuyển đổi đào tạo đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số tại Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh Chuyển đổi đào tạo đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số tại Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh Cùng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế số bùng nổ làm xuất hiện nhiều ngành nghề, lĩnh...
Cựu sinh viên Thammachanh Khounaly  (K8 - TCNH, niên khóa 2015 - 2018) - Tâm sự về mái nhà EBA  Cựu sinh viên Thammachanh Khounaly (K8 - TCNH, niên khóa 2015 - 2018) - Tâm sự về mái nhà EBA Thanh xuân đâu chỉ giản đơn như “một ly trà”, thanh xuân còn là chuyến du hành đẹp đẽ...
Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Thước đo chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Thước đo chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên...

Triển khai thực hiện “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

­­­­­­­­­­

Thực hiện Công văn số 1156/UBND-VX‑2 ngày 05/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao triển khai thực hiện Kế hoạch số 224-KH/TU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, viên chức, người lao động.

2.Cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của cá nhân, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch của cơ quan, đơn vị và kế hoạch phát triển Trường thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đề cao vai trò của người đứng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, viên chức. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết, biểu dương vinh danh các điển hình học tập và làm theo gương Bác.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (KH-trien-khai-thuc-hien-KL-01-ve-hoc-tap-va-lam-theo-CUA-TRUONG-2024_sondoanhoai-13-03-2024_16h58p56(14.03.2024_08h20p22)_signed.pdf)Kế hoạch thực hiện[ ]491 kB

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên