Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019

190809so 63 Diem trung tuyen DH he CQ nam 2019 dot 1 1

190809so 63 Diem trung tuyen DH he CQ nam 2019 dot 1 2