Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thu học phí liên thông hệ chính quy, hệ VHVL năm học 2019 - 2020