Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hội nghị lần thứ XIII Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN Hội nghị lần thứ XIII Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN Nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin KH&CN (sau...
Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh lần thứ XVIII Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh lần thứ XVIII Ngày 25/6/2015, tại Cơ sở I, Trường Đại học Hà Tĩnh đã diễn ra Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh lần thứ XVIII...
Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ V Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ V 10 công trình tiêu biểu được chọn từ 16 công trình tham dự đến từ 7 Khoa đã báo cáo thành...
Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn (Lào) sang thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn (Lào) sang thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Trao đổi về tình hình học tập, rèn luyện của Lưu học sinh Lào, bàn về công tác tuyển sinh Lưu...
Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự Hội nghị sơ kết Đề án hợp tác giáo dục Việt - Lào giai đoạn 2011-2020 tại Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự Hội nghị sơ kết Đề án hợp tác giáo dục Việt - Lào giai đoạn 2011-2020 tại Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) Hội nghị sơ kết Đề án hợp tác giáo dục Việt - Lào giai đoạn 2011-2020 do Bộ Giáo dục & Đào...
Trường Đại học Kasetsart (Thái Lan) thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh. Trường Đại học Kasetsart (Thái Lan) thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh. Những vấn đề về hợp tác, trao đổi chương trình đào tạo là nội dung trọng tâm của buổi làm việc...

Thống kê