Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Sáng ngày 11/6/2017, tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ – Trưởng phòng...
Sân chơi sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh Sân chơi sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh GD&TĐ - 9 công trình tiêu biểu được chọn từ 34 công trình tham dự đến từ 7 Khoa đã báo...

Thống kê