Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Sôi nổi Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2024 của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh Sôi nổi Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2024 của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024; Thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh...
Sacombank Lào trao học bổng cho sinh viên Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Sacombank Lào trao học bổng cho sinh viên Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Ngày 03/6/ 2024, Sacombank Lào đã trao 25 suất học bổng có tổng trị giá 90 triệu đồng cho sinh viên Lào...
Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video Tiktok Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video Tiktok "Tự hào HTU” Ngày 23/05/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo video...
Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nâng cao chất...

Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

BÁO CÁO

Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024; Trường Đại học Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo như sau:

+ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 (KH số 04/KH-TĐHHT ngày 09/01/2024).

+ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 (KH số 08/KH-TĐHHT ngày 23/01/2024).

+ Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 (KH số 35/KH-TĐHHT ngày 22/3/2024).

2. Cải cách thể chế

6 tháng đầu năm 2024, Nhà trường ban hành 03 Quy định như sau:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh (QĐ số 310/QĐ-TĐHHT ngày 04/6/2024).

+ Quy chế đào tạo trực tuyến tại Trường ĐHHT (QĐ số 67/QĐ-TĐHHT ngày 20/2/2024).

+ Quy định Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hà Tĩnh (QĐ số 172/QĐ-TĐHHT ngày 29/3/2024).

...

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên