Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hợp tác

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1

Attachments:
Download this file (HTU-DSTT_CD_D1.pdf)HTU-DSTT_CD_D1.pdf[Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Trình độ cao đẳng]0 kB
Download this file (HTU-DSTT_DH_D1.pdf)HTU-DSTT_DH_D1.pdf[Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Trình độ đại học]0 kB