Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hợp tác

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung vào Trường đại học Hà Tĩnh (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)

Attachments:
Download this file (HTU_DS_XETTUYEN_BS20150831.pdf)HTU_DS_XETTUYEN_BS20150831.pdf[Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung vào Trường đại học Hà Tĩnh (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)]0 kB