Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Sáng ngày 25/5/2022, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí...
Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự hội thảo khoa học “Xây dựng Trung tâm Tri thức số và mô hình thư viện đại học thông minh” Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự hội thảo khoa học “Xây dựng Trung tâm Tri thức số và mô hình thư viện đại học thông minh” Vừa qua, Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số (IDK) thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt...
Hỗ trợ, đồng hành ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh Hỗ trợ, đồng hành ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh Trong hoạt động khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp vô cùng quan trọng bởi lẽ đó chính là kim chỉ...
Những gương mặt sinh viên tiêu biểu Khoa Kỹ thuật Công nghệ Những gương mặt sinh viên tiêu biểu Khoa Kỹ thuật Công nghệ Trong năm học 2022 – 2023 sinh viên khoa kỹ thuật Công nghệ có nhiều bạn sinh viên (SV) đạt kết quả cao trong...

Truyền thống 70 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hung và thành tựu 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tạo nên những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và là điểm tựa vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 Năm nay, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014).
70 năm qua, dưới lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, sự che chở của nhân dân, Quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, Quân đội ta vừa sẵn sàng chiến đấu vừa lao động sản xuất và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Chỉ sau đó vài ngày, thực hiện lời dạy của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: “Trong một tháng phải có hoạt động, trận đầu nhất định phải thắng”, ngày 25/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tiến công đồn Phai Khắt; ngày 26/12/1944 tiến công đồn Nà Ngần. Cả hai trận đánh đầu tiên, Quân đội ta đều giành thắng lợi, mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trước các kẻ thù xâm lược.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (năm 1944)

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (năm 1944)

Tháng 4/1945, Trung ương Đảng  quyết định thống nhất lực lượng vũ trang cả nước (Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân) thành Việt Nam Giải phóng quân.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam cho đến ngày hôm nay.

Ngày 22/12/1944, ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được lấy làm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ (7/5/1954) đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta khi đánh thắng đội quân viễn chinh hiện đại của thực dân, chấm dứt hoàn toàn sự xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương, tạo điều kiện vững chắc để nhân dân ta giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (năm 1954)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (năm 1954)

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đảm nhiệm vai trò nòng cốt; được Đảng và Nhà nước giáo dục, rèn luyện đã chiến đấu anh dũng, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ước nguyện của Bác Hồ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” thu non sông về một mối đã trở thành hiện thực.

  Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975

Từ trận thắng đầu tiên năm 1944 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tô thắm thêm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ  non sông Việt Nam.

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam lại cùng với Nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Nam, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hơn 30 năm chiến tranh,đất nước bị tàn phá nặng nề. Chúng ta chuyển sang một nhiệm vụ cách mạng mới, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ: “Ra sức bảo vệ sự nghiệp cách mạng XHCN và xây dựng CNXH; ... bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới và hải đảo của nước Việt Nam thống nhất”. Đồng thời “tích cực tham gia sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH”.

Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Quân đội ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… Ngoài ra, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn làm tốt nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Trên mặt trận xây dựng kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng tuyến đường sắt thống nhất Bắc – Nam; khai hoang xây dựng các vùng kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp; xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông… góp phần nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo nơi ăn, ở, làm việc cho bộ đội, tăng thêm của cải cho xã hội.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh chính quy và hiện đại đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mà Đảng và nhân dân giao phó.

Để có các chiến thắng vĩ đại này của nhân dân và quân đội ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ chúng ta không thể không nhắc đến một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Để nói về cuộc đời của Đại tướng chúng ta chỉ nói ngắn gọn là trong cuộc đời của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lần lượt đọ sức và đánh bại 8 đại tướng khác của Pháp và Mỹ, chưa kể các đại tướng của quân đội Việt Nam cộng hòa.

 Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962

Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962

Năm 1989, theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22-12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn là Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Từ đó, mỗi năm, cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng về chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ và sự chỉ đạo BGH nhà trường, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Hiệu trưởng vừa là Chỉ huy trưởng và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy vừa là Chính trị viên lực lượng tự vệ của trường Đại học Hà Tĩnh,nhà trường đã có những hoạt động để góp phần xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân vững mạnh. Hàng năm, theo kế hoạch, nhà trường đã cử các cán bộ trong độ tuổi và theo từng cấp quản lý đi học các lớp quân sự ngắn ngày, tổ chức tốt dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng cho học sinh, sinh viên. Tổ chức cho cán bộ, sinh viên nhà trường hàng năm đi thắp hương, báo công với các liệt sĩ ở các nghĩa trang trong tỉnh, Đoàn trường và Hội sinh viên trường tổ chức cho đoàn viên, thanh niên hành hương về các địa chỉ đỏ, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn, xây dựng Nhà tình nghĩa…qua đó xây dựng và nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Giao lưu giữa quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Hà Tĩnh giúp cách mạng Lào và Hội CCB trường Đại học Hà Tĩnh tháng 12 năm 2011

Giao lưu giữa quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Hà Tĩnh giúp cách mạng Lào và Hội CCB trường Đại học Hà Tĩnh tháng 12 năm 2011

Hội CCB và các Hội viên Hội CCB nhà trường cũng đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cương vị công tác mới, tất cả các CCB trường Đại học Hà Tĩnh hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đựơc nhận các phần thửơng cao quí. Đặc biệt, năm 2011, nhà trường đã tổ chức thành công cuộc giao lưu giữa Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Hà Tĩnh giúp cách mạng Lào với Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh, hoạt động này được Hội CCB Việt Nam đánh giá cao.

Trong những năm qua, Trường Đại học Hà Tĩnh luôn là đơn vị giữ vững an ninh chính trị, an toàn trật tự và được nhận các hình thức khen thưởng của các cấp về công tác này.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao lòng yêu nước, yêu CNXH; nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng; Đặc biệt là hết sức đề cao cảnh giác với mọi diễn biến phức tạp khó lường trong bối cảnh của thế giới, khu vực nhất là sự kiện Biển Đông vừa qua, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hoạt động nổi bật của sinh viên