Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hợp tác

Công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm.    

Lĩnh vực/ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Số SV trúng tuyển nhập học

Số SV tốt nghiệp

Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm

%

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Đại học

460

207

167

96,39

Giáo dục Mầm non

Đại học

230

148

122

91,18

Giáo dục Tiểu học

Đại học

80

50

40

100

Giáo dục Chính trị

Đại học

30

0

Sư phạm Toán học

Đại học

30

3

1

100

Sư phạm Tin học

Đại học

0

0

Sư phạm Vật lý

Đại học

30

0

Sư phạm Hoá học

Đại học

30

0

Sư phạm Ngữ văn

Đại học

0

0

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học

30

6

4

100

Kinh doanh và quản lý

Đại học

260

77

52

97,44

Quản trị kinh doanh

Đại học

70

22

6

100

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

100

24

22

100

Kế toán

Đại học

80

31

24

94,44

Pháp luật

Đại học

160

63

57

80

Luật

Đại học

100

63

57

80

Khoa học tự nhiên

Đại học

60

15

12

100

Khoa học môi trường

Đại học

70

15

12

100

Máy tính và công nghệ thông tin

Đại học

70

35

35

81

Công nghệ thông tin

Đại học

70

35

35

81

Kiến trúc và xây dựng

Đại học

60

29

28

80

Kỹ thuật xây dựng

Đại học

60

29

28

80

Nông lâm nghiệp và thủy sản

Đại học

60

0

Khoa học cây trồng

Đại học

60

0

Kinh tế nông nghiệp

Đại học

0

0

Thú y

Đại học

0

0

Thú y

Đại học

0

0

Nhân văn

Đại học

160

34

28

100

Ngôn ngữ Anh

Đại học

100

5

4

100

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học

60

29

24

100

Khoa học xã hội và hành vi

Đại học

50

23

20

80

Chính trị học

Đại học

50

23

20

80

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Đại học

50

8

5

100

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đại học

50

8

5

100

Tổng

 

1200

491

404

88,33

Các tin khác