Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hợp tác

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Hà Tĩnh đợt 2 (Cập nhật đến ngày 28 tháng 8 năm 2015)

Attachments:
Download this file (HTU_DS_XETTUYEN_DOT2_20150829.pdf)HTU_DS_XETTUYEN_DOT2_20150829.pdf[Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Hà Tĩnh đợt 2 (Cập nhật đến ngày 28 tháng 8 năm 2015)]0 kB