Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm.                                                                                                                                                              

Lĩnh vực/ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Số SV trúng tuyển nhập học

Số SV tốt nghiệp

Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Đại học

380

312

267

86.52

Giáo dục Mầm non

Đại học

0

0

0

Giáo dục Mầm non

Đại học

160

162

139

93.59

Giáo dục Tiểu học

Đại học

60

59

50

100

Giáo dục Chính trị

Đại học

90

63

57

95.65

Sư phạm Toán học

Đại học

30

9

5

95.24

Sư phạm Tin học

Đại học

0

0

0

0

Sư phạm Vật lý

Đại học

0

0

0

0

Sư phạm Hoá học

Đại học

0

0

0

0

Sư phạm Ngữ văn

Đại học

0

0

0

0

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học

40

19

16

80

Kinh doanh và quản lý

Đại học

260

176

139

78.51

Quản trị kinh doanh

Đại học

60

24

19

66.67

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

100

77

64

73.58

Kế toán

Đại học

100

75

56

84.62

Pháp luật

Đại học

160

158

134

84.85

Luật

Đại học

160

158

134

84.85

Khoa học tự nhiên

Đại học

60

23

21

100

Khoa học môi trường

Đại học

60

23

21

100

Máy tính và công nghệ thông tin

Đại học

60

53

45

100

Công nghệ thông tin

Đại học

60

53

45

100

Kiến trúc và xây dựng

Đại học

60

27

17

90.91

Kỹ thuật xây dựng

Đại học

60

27

17

90.91

Nông lâm nghiệp và thủy sản

Đại học

0

0

0

0

Khoa học cây trồng

Đại học

0

0

0

0

Kinh tế nông nghiệp

Đại học

0

0

0

0

Thú y

Đại học

0

0

0

0

Thú y

Đại học

0

0

0

0

Nhân văn

Đại học

160

27

16

100

Ngôn ngữ Anh

Đại học

80

4

3

100

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học

80

23

13

100

Khoa học xã hội và hành vi

Đại học

0

0

0

0

Chính trị học

Đại học

0

0

0

0

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Đại học

60

5

5

0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đại học

60

5

5

88.89

Tổng

1200

781

644

82.23

Các tin khác