Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Dự án tình nguyện “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” mang Trung thu đến với bệnh nhân nhi Dự án tình nguyện “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” mang Trung thu đến với bệnh nhân nhi Dự án tình nguyện “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” tại Hà Tĩnh vừa tổ chức chuỗi chương trình gây...
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2025 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2025 Ngày 26 và 27/09/2023, Hội sinh viên VIệt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Đại Hội đại biểu lần...
Trường Đại học Hà Tĩnh đón Tân sinh viên đợt 1, năm 2023 Trường Đại học Hà Tĩnh đón Tân sinh viên đợt 1, năm 2023  Hoà chung không khí nhập học đầy hứng khởi của tân sinh viên cả nước, ngày vừa qua, Trường Đại...
Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023 Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023 Chiều 05/9/2023, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023 cho đảng viên. Đến...

Trường Đại học Hà Tĩnh Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 7/5/2021, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối về xây dựng văn hóa nơi công sở. Các Đại biểu tham dự Hội nghị đeo khẩu trang thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid 19.

DHTT1

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, TS. Trần Thị Ái Đức - Phó Hiệu trưởng đã báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và ThS. Biện Văn Quyền - Đảng ủy viên phụ trách Tuyên giáo báo cáo Sơ kết 05 năm về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy khối về xây dựng văn hóa công sở.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Những kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh luôn xác định việc thực thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, BTV Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, việc xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, xác định nội dung cụ thể công việc phải làm, phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân và dự kiến thời gian hoàn thành. Các nội dung trong kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện nội dung tu dưỡng rèn luyện. Kết quả thực hiện cam kết là tiêu chí đánh giá cán bộ Đảng viên cuối năm. Theo chuyên đề hàng năm của Bộ Chính trị và các kế hoạch hướng dẫn của Đảng cấp trên, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung từng chuyên đề đến tận cán bộ, đảng viên, quần chúng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của Tỉnh. Qua triển khai thực hiện đã giúp cấp ủy, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật và phát hiện được các gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đồng thời cũng giáo dục và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức.

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh tới toàn thể cán bộ, Đảng viên bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút được đông đảo đối tượng tham gia. Lồng ghép các chủ trương của Đảng với nhiệm vụ của ngành Giáo dục, của nhà trường, động viên cán bộ, Đảng viên, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm làm tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xác định rất rõ việc xây dựng văn hóa công sở trong môi trường giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, phải xây dựng môi trường văn hóa như thế nào cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của từng cấp học. Chính vì vậy, Đảng ủy đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. Chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể xây dựng chuẩn mực đạo đức của nhà giáo, đạo đức công vụ đối với cán bộ hành chính và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục. Thường xuyên, kiểm tra, đánh giá và lấy ý kiến của người học đối với giáo viên, giảng viên, cán bộ hành chính và đây cũng là một kênh thông tin và là căn cứ đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, viên chức hàng năm.

Trong thời gian tới, Nhà trường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến thảo luận về vấn đề văn hóa công sở, cách sử dụng mạng xã hội Facebook và cách tuyên tryền, giáo dục sinh viên trong giao tiếp, ứng xử…

DHTT2

Tặng giấy chứng nhận cho 03 tập thể….

DHTT3

DHTT4

Và 07 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”.

Tại Hội nghị có 03 tập thể , 07 cá nhân được tặng giấy chứng nhận và biểu dương 03 cá nhân trước toàn Đảng bộ vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”.

 

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên