Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào Lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào Sáng ngày 01/12/2022, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2022),...
Khoa Sư phạm tổ chức thành công Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm năm học 2022 - 2023 Khoa Sư phạm tổ chức thành công Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm năm học 2022 - 2023 Thực hiện kế hoạch năm học, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội thi Nghiệp...
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường Đại học Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường Đại học Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), chiều ngày 18/11, đồng chí Võ Trọng...
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Sáng ngày 17/11/2022, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2...

Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020-2021

Sáng ngày 28/9/2021, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020-2021 nhằm đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ của Nhà trường trong năm học vừa qua, đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022.

280921 HNKHCN 15

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Năm học 2020-2021, có 01 đề tài cấp bộ được triển khai; 02 đề tài, dự án phối hợp với các tổ chức thực hiện; có 02 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu và Nhà trường cũng đã đề xuất 03 đề tài đăng kí nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, hiện đang chờ kết quả đánh giá, phê duyệt của tỉnh. Bên cạnh đó, có 10 đề tài cấp cơ sở được phê duyệt thực hiện và Nhà trường đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 19 đề tài cấp cơ sở của năm học 2019 – 2020; có 03 giáo trình đã được nghiệm thu và xuất bản, 01 sách chuyên khảo, 02 sách tham khảo đang làm thủ tục nghiệm thu.

Năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã chủ trì, phối hợp tổ chức 02 Hội thảo cấp quốc gia, 02 Hội nghị cấp Trường, 06 Hội nghị khoa học cấp Khoa; Có 164 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, hội nghị, hội thảo khoa học các cấp. Có 51 cá nhân thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm. Tất cả các sáng kiến đều hướng đến góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng đào tào, quản lý các lĩnh vực công tác của Trường Đại học Hà Tĩnh. Kết quả 50/51 sáng kiến được đánh giá, nghiệm thu đạt kết quả Đạt và được áp dụng vào từng nhiệm vụ cụ thể của các cá nhân và các nhiệm vụ chung của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Nhà trường chú trọng và quan tâm đến hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học. Năm học 2020 - 2021, trên cơ sở 54 công trình sinh viên nghiên cứu khoa học thuộc ở các Khoa, Trường đã lựa chọn ra 15 công trình tiêu biểu dự thi cấp Trường.

Năm học 2021-2022, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học Khai thác tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học của nhà trường tập trung nghiên cứu các vấn đề về: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; khoa học Nông - Lâm - Thủy sản và Môi trường; Kinh tế và Du lịch; khoa học Xã hội và Nhân văn; khoa học Giáo dục và khoa học Quản lý. Triển khai cho CBGV trong đơn vị đăng kí nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (đề tài, bài báo, viết giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo và các hoạt động khoa học và công nghệ khác) ngay từ đầu năm học theo kế hoạch của Trường; Triển khai kế hoạch đến toàn thể sinh viên ngày từ đầu năm học; phân công giảng viên hướng dẫn, kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Kỷ yếu Hội nghị. Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Mở rộng quy mô các hội nghị, hội thảo khoa học; các chủ đề hội thảo tập trung vào việc giải quyết các vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhà trường, phát triển đơn vị và bộ môn cũng như các vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo ... Khuyến khích CBGV viết bài cho tạp chí khoa học của Nhà trường; tạp chí chuyên ngành và tạp chí khoa học Quốc tế, các công bố bằng Tiếng Anh nhằm tăng số lượng, chất lượng các công bố của Nhà trường.

280921 HNKHCN 2

TS Phạm Huy Thông trình bày báo cáo “Hoạt động truyền thông thương hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh”

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 ứng dụng trong Nhà trường về vấn đề: “Hoạt động truyền thông thương hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh” và “Nghiên cứu Marketing hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh”

280921 HNKHCN 10

280921 HNKHCN 13

280921 HNKHCN 4

Một số tham luận tại Hội nghị

Ngoài ra, các đơn vị cũng đã trình bày Tham luận về các vấn đề: “Định hướng lĩnh vực ưu tiên và chuyển giao công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hà Tĩnh - Thực trạng và giải pháp”; “Giải pháp đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Hà Tĩnh”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh”; “Các giải pháp nhằm tăng số lượng, chất lượng các công bố quốc tế” nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong CBGV Nhà trường.

280921 HNKHCN 18

TS Đoàn Hoài Sơn kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, TS Đoàn Hoài Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phải được thực hiện đúng quy trình ISO, các Khoa, Bộ môn bám sát kế hoạch hoạt động chung của Nhà trường, kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục về nghiên cứu khoa học và công nghệ để chủ động tham mưu, phối hợp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên.

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên