Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Công tác Đoàn, hội và giáo dục chính trị cho HSSV

Sáng ngày 24/10/2018, Đoàn Công tác Vụ Giáo dục chính trị học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh vể kiểm tra Công tác Đoàn, Hội, công tác thanh niên, công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV nhà trường.

 25 10 2018 doanhoi1

Tại buổi làm việc, ThS Lê Thị Hường - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo việc triển khai công tác Đoàn, Hội, công tác thanh niên, công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV trong thời gian qua.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV là nhiệm vụ then chốt, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động. Trong năm học 2017-2018 Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã phối hợp các đơn vị trong Nhà trường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên, các Hội viên là HSSV.

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã phối hợp với Phòng Công tác chính trị - HSSV đã triển khai các nội dung trong “Tuần sinh hoạt công dân” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa với 22 lớp chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 02 của BCH Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”, Chỉ thị số 01 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên từ đó làm chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, tuân thủ pháp luật. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các hoạt động, các diễn đàn như: triển khai cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và triển khai thi online “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hành hương về các địa chỉ đỏ, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các cuộc thi tìm hiểu nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho HSSV. Tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để HSSV học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên. Giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống đẹp của con người cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhân viên làm tấm gương cho HSSV noi theo; công tác này được thực hiện thường xuyên trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa học, các hội nghị và trong chương trình giảng dạy chính khóa của trường.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và triển khai hiệu quả các hoạt động nên trong thời gian qua mặc dù Hà Tĩnh là địa bàn hoạt động mạnh của các phần tử phản động, lôi kéo, kích động, phá hoại tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: vụ xảy ra ở Formosa Hà Tĩnh, sự kiện đức thánh chúa trời... nhưng ĐVTN, HSSV Trường Đại học Hà Tĩnh không tham gia vào các tổ chức này. HSSV của trường, luôn có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, chăm chỉ học tập, rèn luyện; không bị các thế lực phản động lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và đặc biệt năm học 2017-2018 không có HSSV nào vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật, tỷ lệ sinh viên được kết nạp Đảng ngày càng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho biết: “Thực hiện cải cách chương trình đào tạo theo định hướng CDIO, trong thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng, giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là định hướng đào tạo của nhà trường, đảm bảo “đào tạo gắn với nhu cầu xã hội”, tăng cường mối liên kết “ba nhà” (nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp” trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cùng toàn xã hội chăm lo giải quyết việc làm cho sinh viên. Bên cạnh đó nhà trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp bằng việc tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp; tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước cho sinh viên đi thực tập tại Thái Lan, Đài Loan, Israel, Nhật Bản…. Sinh viên nhà trường được tham gia lớp học trên Google Class room và sử dụng Smatphone phục vụ học tập”.

25 10 2018 doanhoi2

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị học sinh, sinh viên, Trưởng Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác Đoàn, Hội, công tác thanh niên, công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hiệu quả và bài bản. Có nhiều hoạt động thiết thực, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo, các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV; các chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo – TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Văn Linh đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong ĐVTN, HSSV; đẩy mạnh chất lượng các hoạt động, nội dung phong phú hơn nữa; chú trọng công tác truyền thông và tổ chức tốt các phong trào thi đua… nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

25 10 2018 doanhoi3

Các tin khác