Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tiến tới xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 16/3, tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn mạnh việc hợp tác để chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Tĩnh là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

IMG 20230316 13140211

Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh ở nhiều lĩnh vực

Theo GS. Lê Quân, vấn đề quan trọng nhất cần làm ngay là Trường Đại học Hà Tĩnh cải tiến chất lượng giáo dục theo các tiêu chí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó là đồng bộ về chính sách, chất lượng đầu vào, chuẩn đầu ra, các tiêu chí đầu tư theo yêu cầu của Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Giám đốc Lê Quân đề nghị hai bên thống nhất chủ trương, cách làm, xây dựng đề án để tái cấu trúc nhằm phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành đơn vị đào tạo trọng điểm của vùng.

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh và của vùng.

Văn bản hợp tác được ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh với 4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023 - 2027 gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh.  

Giám đốc Lê Quân cho biết thêm, Đại học Quốc gia Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới với định hướng mở rộng không gian phát triển. Định hướng đó cũng rất phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn hợp tác này, hai bên triển khai đẩy mạnh 10 nhóm hợp tác cụ thể, bao gồm: Xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo chương trình sách giáo khoa mới; bồi dưỡng kỹ năng quản trị địa phương cho cán bộ cấp huyện/xã/doanh nghiệp; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số gắn với thực hiện quy hoạch của tỉnh; xây dựng dự án tiền khả thi Bảo tàng biển đảo Việt Nam; nghiên cứu ảnh hưởng của việc dừng hoặc triển khai Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê tới cộng đồng cư dân liên quan; xây dựng đề án phát triển Không gian văn hóa Nguyễn Du; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; phối hợp triển khai bộ địa phương chí tỉnh Hà Tĩnh và triển khai dự án giám sát, đánh giá tác động môi trường biển.

Nguồn: https://baotintuc.vn/

Các tin khác