Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Đại học Hà Tĩnh tăng cường trang bị các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội

Với triết lý và sứ mệnh đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp; giá trị cốt lõi và triết lý hành động của Trường Đại học Hà Tĩnh là “Kiến thức - Kỹ năng - Tự chủ - Trách nhiệm - Hợp tác” là “kim chỉ nam” cho các quyết định của lãnh đạo, định hướng chiến lược cho mọi hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Trường. Thời gian qua, Trường ĐHHT đã liên tục đổi mới hoạt động giảng dạy nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên đáp ứng các nhu cầu xã hội.  

Trường Đại học Hà Tĩnh hiện tại đang đào tạo 23 mã ngành đại học, gồm 4 khối ngành: Khối ngành Sư phạm (8 ngành), Khối ngành Kinh tế, Chính trị - Luật (8 ngành), Khối ngành Kỹ thuật và Nông nghiệp (5 ngành), khối ngành Ngoại ngữ (2 ngành). Nhà trường thường xuyên điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng “Thực học thực làm” đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, chương trình đào tạo theo định hướng CDIO được Nhà trường xây dựng có các lựa chọn (1) Thực tập 1 năm tại doanh nghiệp; (2) Học nghề 1 năm tại trường nghề; (3) Chương trình học thuật. Với hình thức 01 năm thực tập, sinh viên không chỉ được thực tập hưởng lương ở các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước mà còn ở nước ngoài như Israel, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Lào… Chương trình thực tập tốt nghiệp 01 năm được triển khai hiệu quả và thiết thực, kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng là một trong những nội dung trọng tâm được các đã được các đơn vị đào tạo của Trường ĐHHT đặc biệt chú trọng. Các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ trước thực tập luôn được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhằm tăng cường kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho sinh viên, Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình dạy, học, quản lý đào tạo, điều hành... Nhà trường đã tích cực tăng cường phổ biến, tuyên truyền các nội dung về chuyển đổi số, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đến cán bộ, viên chức và người lao động, sinh viên trong toàn trường. Nhà trường cũng tập trung xây dựng kho cơ sở dữ liệu điện tử về nguồn tài liệu, triển khai hệ thống đào tạo Edusoft.Net; phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng nội bộ; hệ thống kế toán Misa; thư viện; hệ thống mail @htu, @hu, website; triển khai thí điểm hệ thống phần mềm giảng dạy trực tuyến, đào tạo từ xa đáp ứng đầy đủ các tính năng giảng dạy kết hợp (Google Class, Google Meet…); lên kế hoạch xây dựng bài giảng trực tuyến... Hoạt động ứng dụng các phương tiện CNTT vào công tác giảng dạy, quản lý được đẩy mạnh với các chương trình đào tạo cho sinh viên theo hình thức áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để sinh viên có thể học và tham khảo kiến thức từ xa và nâng cao kỹ năng số. 

Đại học Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Đại học Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Hội nghị chuyển đổi số năm 2024 tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Với mục tiêu tăng cường các kỹ năng mềm cho sinh viên, nhà trường đã tạo điều kiện về chủ trương, cơ sở vật chất cho các câu lạc bộ sinh viên, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thông qua các hoạt động này, sinh viên được trải nghiệm và học thêm những kỹ năng sống, tinh thần vì cộng đồng, xã hội và có ý thức học tập để có đủ kiến thức và kỹ năng để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng… Theo đồng chí Cù Thị Nhung, Bí thư Đoàn Thanh niên, “Hiện tại, nhà trường có hơn 15 câu lạc bộ, đội, nhóm của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên với nhiều hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực: đối ngoại, truyền thông, quốc tế, khởi nghiệp, thể thao, văn nghệ…, đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện có tính lan tỏa cao do Đoàn, Hội tổ chức… Thông qua các hoạt động này đã giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng xã hội cần thiết nhằm thích ứng với những thay đổi của xã hội cũng như áp lực cạnh tranh của môi trường công việc sau khi ra trường”. 

Sinh viên tham gia Dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" và trao tặng tranh tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, Ngày Chủ nhật đỏ. 

Nhằm trau dồi cho sinh viên các kỹ năng tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động hướng nghiệp để người học sớm có định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Hoạt động hướng nghiệp không chỉ tổ chức ở cấp trường mà được các đơn vị đào tạo quan tâm triển khai phù hợp với ngành đào tạo của mình. Nhà trường ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp vào xây dựng chương trình, hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ sinh viên lập nghiệp, khởi nghiệp. Những sinh viên yêu thích sáng tạo khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học được khuyến khích tham gia từ cấp đơn vị đào tạo đến cấp Nhà trường, những đề tài đạt giải cao được gửi đi dự thi cấp Tỉnh, trong số đó có những đề tài được ứng dụng vào thực tiễn cao, là nguồn cảm hứng cho sáng tạo và khởi nghiệp. Các khóa tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức thường xuyên giúp sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh bồi dưỡng các kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo nền tảng khởi nghiệp thành công, đem lại sự hứng khởi, tự tin cho sinh viên và nâng cao kỹ năng, khả năng tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước. 

Sinh viên Đại học Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia khóa tập huấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Những hoạt động đa dạng đã giúp sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng trước khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2022 cho thấy tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng đều đạt trên 79%. Tỉ lệ sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo tăng lên cho thấy mức độ đáp ứng tốt hơn của sinh viên đối với các công việc giữa các ngành cũng như các xu hướng khu vực làm việc.

Những kết quả nêu trên cũng là căn cứ để Trường ĐH Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện những đổi mới trong chương trình học tập, giảng dạy cũng như tăng cường các hoạt động bổ trợ nhằm bổ sung các kiến thức, kỹ năng phù hợp cho người học đáp ứng tốt nhất các nhu cầu xã hội.

Các tin khác