Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Họp hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Hà Tĩnh năm học 2018 -2019, nhiệm kỳ 2016-2020

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Khoa học và Đào tạo năm học 2017 - 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm học 2018 -2019,  sáng 26/9/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 do PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận các vấn đề chính, bao gồm: các nội dung nâng cao hiệu quả tuyển sinh, rà soát lại Chương trình đổi mới ngành Sư phạm của nhà trường và hoạt động kết nối nhà trường với cộng đồng. PGS.TS Nguyễn Đình Thọ khẳng định, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác tuyển sinh của Nhà trường vẫn đạt mức ổn định so với mặt bằng chung. Nhà trường đã nhiều lần rà soát các chương trình đào tạo song nhìn chung các chương trình vẫn cần tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp hơn với yêu cầu xã hội.

  

PGS, TS Nguyễn Đình Thọ đánh giá tổng quan kết quả hoạt động nhà trường

Hội đồng đã nghe báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong năm học 2017 - 2018; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và định hướng phát triển hoạt động khoa học và đào tạo của nhà trường năm học 2018 - 2019. Đồng thời, tại phiên họp, các thành viên hội đồng đại diện Phòng Quản lý khoa học và Phòng Đào tạo cũng đã trình Hội đồng đăng ký nhiệm vụ KHCN của cán bộ, giảng viên, Quy định về quản lý Sáng kiến kinh nghiệm và Chương trình mã ngành Thú Y, Chương trình đổi mới ngành sư phạm của nhà trường.

 

TS Trần Trung Dũng - TUV, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kỳ vọng trường trở thành trung tâm khoa học của tỉnh, cần xác định giá trị cốt lõi của nhà trường để có định hướng phát triển, các quyết sách phát triển trong thời gian tới.

Các thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, các ý kiến đều cơ bản nhất trí và nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đặc biệt là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, mở rộng thêm các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp nhu cầu xã hội. Các đại biểu đã đưa ra các ý kiến góp ý cho việc xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo của nhà trường tập trung hơn nữa vào các môn chuyên ngành và trau đồi nghiệp vụ sư phạm, linh hoạt hơn trong bố trí thời gian đi thực tập, phối hợp với các trường trung học, Tiều học, mầm non của Trường trong vấn đề thực học, thực hành cho các sinh viên ngành sư phạm.

 

 TS. Nguyễn Trí Lạc - TUV, giám đốc Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, nhấn mạnh vai trò của HĐKHĐT và sứ mệnh nhà trường

TS. Nguyễn Trí Lạc cho rằng, trong bối cảnh tỉnh và nhà trường khó khăn, năm học vừa qua Trường Đại học Hà Tĩnh đạt chuẩn kiểm định khẳng định sự nỗ lực của nhà trường; đồng thời nhấn mạnh, hệ thống giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm nghề đang dần chuyển sang tư nhân hóa, một số trường nghề được sáp nhập lại, tiến tới thực hiện chế độ tự chủ, đồng thời nhấn mạnh về lợi ích của đào tạo kép, liên kết với các tổ chức, trường đại học trong và ngoài nước liên kết đào tạo sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội thực hành các kiến thức chuyên ngành đã được học.

ThS. Nguyễn Văn Thành với kinh nghiệm trong quản lý các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế đã đề nghị nhà trường cần bám sát quy hoạch của tỉnh trên các lĩnh vực để đưa ra các ngành nghề đào tạo, nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh; nên có khảo sát, đánh giá sinh viên tốt nghiệp về số lượng và chất lượng; hoạt động thực tập là quan trọng, cần bố trí thời gian đi thực tập dài hơn; việc thực tập ở các doanh nghiệp nước ngoài sẽ rèn luyện ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, chuyên nghiệp.

 

ThS. Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Ban QL các khu Kinh tế Vũng Áng, đề nghị nhà trường chủ động, dự báo tình hình phát triển của tỉnh, quy hoạch của tỉnh

ThS. Nguyễn Đình Doãn, Sở Khoa học công nghệ Hà Tĩnh cho rằng, đối với hoạt động đào tạo, cần bám sát vào các quy định hiện hành, vận dụng linh hoạt trong điều kiện thực tiễn của địa phương và nhu cầu việc làm, đi vào thực chất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực giúp địa phương là quan trọng nhất. Đối với công tác NCKH, trong thời gian qua nhà trường đã có nhiều đề tài, giáo trình có chất lượng và tin tưởng nhà trường là nhân tố chính trong NCKH của tỉnh.

Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định đây sẽ là những căn cứ có giá trị để Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể đối với các chương trình đào tạo và hoạt động KHCN cũng như lộ trình phát triển nhà trường trong thời gian tới. Trong thời gian tới, Trường ĐH Hà Tĩnh sẽ liên kết với Trường ĐH Nakhon mở trung tâm đào tạo Tiếng Thái tại Trường ĐH Hà Tĩnh cấp chứng chỉ, nhằm tạo điều kiện cho lao động Việt Nam đi lao động tại Thái Lan; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, vào cuộc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, đưa Trường Đại học Hà Tĩnh thực sự trở thành trường đại học trọng điểm, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.

 

100% thành viên HĐKH&ĐT nhà trường tham dự đồng ý với Nghị quyết của hội đồng

Các tin khác